diumenge, 19 de gener de 2014

L'Entesa portarà els Comptes de l'ajuntament del 2012 a la Sindicatura de Comptes.


Davant les possibles irregularitats que hi ha hagut en la tramitació del Compte General 2012 (el que es va gastar l'ajuntament el 2012) l'Entesa per Pallejà ha decidit portar els comptes de l'ajuntament a la Sindicatura de Comptes (el Tribunal de Cuentas de Catalunya)  per què dirimeixi les possibles infraccions i les responsabilitats.Només cal citar un fragment d'un informe d'un tècnic municipal per donar exemple de la situació que es viu a l'ajuntament:


“Qui subscriu ja ha posat de relleu. En nombrosos escrits presentats al Registre d'Entrada de documents, els greus problemes d'inseguretat jurídica que pateix l'Ajuntament de Pallejà com administració pública, tant de la perspectiva de la dació de fe pública com la de l'assessorament jurídic.
La “circular” 2/2013 és un nou episodi d'inseguretat jurídica que ja s'afegeix a d'altre com: informes que serveixen per donar aparença jurídica de legalitat a la vulneració de drets fonamentals, que neguen l'eficàcia jurídica de les sentències fermes o que avalen l'obstrucció de petició d'informes de regidors a l'òrgan interventor; redacció de resolucions nul·les de ple dret i d'actes d'òrgans col·legiats que no s'ajusten a la realitat dels fets testimonials; assessorament en la incoació i tramitació d'expedients disciplinaris del personal de l'ajuntament sense fonamentació legal; alteració de procediments ja instruïts i sotmesos al Ple amb la incorporació posterior i irregular de documentació i altres actuacions degudament testimoniades en escrits varis presentats per qui subscriu a l'Ajuntament de Pallejà.”Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada