dimecres, 30 de maig de 2012

Demà dijous, Ple de l'Ajuntament

Demà dijous 31 de maig, hi ha ple de l'Ajuntament de Pallejà. Com sempre, a les 19:00 hores a la sala de plens. Els plens són públics i us convidem a totes i tots a anar-hi. Al final del ple acostuma a haver-hi precs i preguntes per part del públic.

L'Entesa presenta tres mocions al ple.

L'ordre del dia és el següent:


Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de dates 12.03.2012, extraordinária, i 29.03.2012, ordinària.
Donar compte Resolució d'Alcaldia 464/2012 de delegacions especials en matèria de Solidaritat i Cooperació
Donar compte Resolució de l'Alcaldia 469/2012 de modificació de delegacions en la Junta de Govern Local
Modificar, si escau, l'acord plenari relatiu a la celebració de Plens Municipals.
Modificar, si escau, l'acord plenari relatiu al nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguin competència del Ple de l'Ajuntament.
Modificar, si escau, l'acord plenari relatiu a la desiganació de membres de les Comissions informatives i especials.
Modificar, si escau, l'acord plenari relatiu a la determinació dels règims de dedicació i assignació de retribucions, assistències i indemnitzacions als membres de la Corporació.
Modificar, si escu, l'acord plenari relatiu a la designació de membres d'òrgans complementaris.
Aprovar, si escau, la creació de la Mesa de Contractació i designació dels seus membres.
Aprovar definitivament, si escau, el Pala Director de les Muntanyes del Baix.
Aprovar, si escau, la Declaració de Vic “Pel compromís local envers Rio+20: cap al bon govern ambiental i l'economia vcerda”.
Aprovar inicialment, si escau, El Projecte executiu pel soterrament de l'enllumenat públic de Fontpineda en TM de Pallejà.
Aprovar inicialment, si escau, El Projecte executiu pel soterrament de la baixa tensió i l'ampliació de la mitja a Fontpineda en TM de Pallejà.
Aprovar inicialment, si escau, El Projecte executiu pel soterrament de la xarxa de telefina fixa a Fontpineda en TM de Pallejà.
Aprovar provisionalment, si escau, la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 5 “Impost sobre construccions, instal·lacions i obres”.
Aprovar provisionalment, si escau, la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 18 “Taxa per llicències urbanístiques”.
Moció en defensa dels afectats per la contractació de “participacions preferents” emeses per diverses entitats financeres, presentada pel Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Pallejà.
Moció en suport a la iniciativa legislativa popular per la regulació de la dació en pagament, la paralització inmediata dels desnonaments i el foment del lloguer social, presentada pel Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Pallejà.
Moció en defensa del municipi i les seves competències, com a organització territorial de l'Estat i amb l'administració més propera als ciutadans, presentada pel Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Pallejà.
Moció sol·licitant la derogació del Reial Decret Llei 16/2012 de mesures urgnets per garantir la sostenibilitat del sistema de salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions, presentada pel Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Pallejà.
Moció en defensa de les escoles bressol municipals i de redistribució de les despeses previstes en el Pressupost municipal mitjanánt les modificacions de crèdit necessàries, presentada pel Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Pallejà.
moció del grup municipal d’entesa per pallejà de l’ajuntament de pallejà per donar suport a la iniciativa legislativa popular (ilp) per la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social
moció del grup municipal d’entesa per pallejà a l’ajuntament de pallejà contra les retallades en les polítiques d’ocupació als pressupostos generals de l’estat 2012 a catalunya

dimecres, 23 de maig de 2012

TransparenciaEs curiosa la manera cómo algunos han utilizado políticamente esta palabra, para cuestionar la redibilidad de otros, cuando ellos no la conocen.


dilluns, 21 de maig de 2012

Benviguda a les noves regidores

Al passat ple de l'ajuntament de data 15 de maig, van pndre posessió del seu càrrec com a regidores Maria Teresa Vega Mayo (PSC) i Montserrat Rodrigálvarez Codina (PDF).

Entesa per Pallejà els hi dóna la benvinguda i els hi agraeix la enorme responsabilitat que demostren al acceptar el càrrec de regidores en aquests moments tant difícils.

dijous, 17 de maig de 2012

Gobierno sin transparencia


Este equipo de gobierno se caracteriza por la falta de transparencia. Lo hace en las continuas denuncias que recibe, ya sea urbanísticas, como Camps d’en Ricart, en aquellas delicadas como las presuntas denuncias de acoso sexual donde se tarda demasiado en activar el protocolo municipal establecido, o en temas como el mercado

dilluns, 14 de maig de 2012

Demà, ple extraordinari

Demà, dimarts 15 de maig, hi ha convocat ple extraordinari a la sala de plens de l'ajuntament. Com sempres, serà a les 19:00 hores. Els plens són públics i tots i totes esteu convidats a assistir-hi.

L'ordre del dia és el següent:

dijous, 10 de maig de 2012

Entesa per Pallejà dóna suport a la manifestació popular del 12-M


El 12 de maig cal sortir al carrer, en una manifestació popular, creativa i no violenta per seguir treballant en defensa de les persones! Plaça de Catalunya 18h.dilluns, 7 de maig de 2012

Sigue el desbarajuste económico en Pallejà.

Todos sabemos lo que está pasando en el ayuntamiento a raíz de los problemas entre los trabajadores y las decisiones del alcalde Ismael Álvarez (CiU) referentes a la intervención municipal, la desinformación referente a las cuentas municipales (no se han presentado las cuentas de 2010), la dimisión del concejal de hacienda (PDF) por desavenencias con el alcalde y su propio partido, etc.

A esto se suma el nombramiento del Sr. Magí Bonsoms como interventor municipal. El propio sr. Bonsoms dijo, textualmente, a la Entesa per Pallejà que él sólo es interventor para firmar las nóminas y que los trabajadores puedan cobrar.

La Entesa en la Cruz da Mayo

Cómo ya es tradición, la Entesa per Pallejà asistió y participó activamente en la celebración de la Cruz de Mayo organizada por el Centro Cultural Andaluz de Pallejà.