dijous, 8 de novembre de 2012

Moció en solidaritat amb els treballadors municipals


El grup municipal d’Entesa per Pallejà, en relació al contingut del Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i competitivitat, de 13 de juliol (publicat en el B.O.E del 14/juliol/ 2012) ens hem manifestat reiterada i clarament en contra, ja que aquesta mesura  perjudica seriosament el poder adquisitiu i els drets salarials dels treballadors i treballadores públics, a més d’un nou atac contra la funció pública.

Aquesta mesura, la eliminació de la paga extra de Nadal, afecta a tot el personal
d’aquest ajuntament i no podem acceptar que els càrrecs electes i càrrecs de lliure designació  puguin considerar-se aliens a aquestes afectacions alhora que han de ser solidaris amb el conjunt de treballadors i treballadores d’aquesta institució.


Per aquest motiu, el Grup Municipal d'Entesa per Pallejà ha presentat una moció per a votar en el següent ple de l'ajuntament  proposant que els Regidors i Regidores de l’Ajuntament de Pallejà renunciïn a la paga extra de desembre en solidaritat amb els treballadors i treballadores de l’ajuntament

També proposem que, mitjançant la modificació pressupostària corresponent, els romanents que aquesta mesura de renúncia a la paga extra comporta, es destinin a cobrir les necessitats dels serveis que han vist retallades les seves aportacions per part de la Generalitat de Catalunya.

Esperem que s'aprovi.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada