dijous, 5 de setembre de 2013

Condemna en ferm a l'ajuntament

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en data 25.07.2013 va dictar sentència en contra de l'ajuntent de Pallejà. Aquesta sentència, que és ferma (sense possibilitat de recurs), desestima el recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament de Pallejà contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm.5 de Barcelona 344/2012, de 19.11.2012, sobre la Resolució d’Alcaldia 311/2012, de 3 d’abril, per la qual es va obrir expedient disciplinari i es va acordar suspensió de sou i ocupació contra la interventora mumicipal.

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma la sentència d’instància i declara que efectivament es van vulnerar els drets fonamentals protegits per la Constitució: el dret a l’honor, a la integritat moral, a la intimitat, el dret a accedir amb igualtat als càrrecs públics i el dret a la presumpció d’innocència de la interventora. També deixa molt clar l'abús de poder per part de l'alcalde.  La sentència condemna novament a l’Ajuntament en costes i no és possible interposar recurs contra aquesta. O sigui, al final l'ajuntament de Pallejà haurà de paga tots els costos dels diversos judicis i els costos que haig tingut la interventora municipal per aquest motiu.

Amb aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja són cinc sentències (dues de la jurisdicció penal i tres de la jurisdicció contenciosa-administrativa) les que confirmen la il·legalitat de l’actuació municipal realitzada el 3 d’abril de 2012 en què sota l’acusació d’un fals delicte d’injúries es va privar a la interventora de l’exercici de les funcions inherents al seu càrrec mitjançant una suspensió de  sou i ocupació il·legal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada