dilluns, 1 d’octubre de 2012

L'alcalde perd una votació al ple i ha de retirar un punt.

L'alcalde va perdre una votació al ple del passat dijous i no va poder presentar per urgència un punt per debatir al ple.

L'alcalde va fer el que es pot anomenar com "una jugada molt bruta". Va presentar per urgència (sense presentar-ho abans a la comissió informativa) una modificació de crèdit de crèdit extraordinari pel pagamaent d'interessos de demora a una empresa. En concret, la quantitat de 147.627, 29 €. a pagar durant el mes d'octubre.
Va presentar la modificació de crèdit d'una obligació reconeguda el 30 de juliol sense l'obligat informe per part de la interventora municipal. Excusa, no ha donat temps per què ho fes la interventora ja que fa només unes setmanes que va tornar de vacances. Un altre excusa, l'interventor accidental nomenat pel mateix alcalde, el Sr. Magí Bonsoms, no valia per fer l'informe (dit pel mateix alcalde a ple).

A més a més, el document estava rectificat amb bolígraf.

Sembla ser que el procediment administratiu i la llei només hi són per alguns. Així no es pot votar a favor, que faci les coses bé i les presenti a ple com és degut.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada