dimarts, 29 de gener de 2013

Dijous, ple de l'ajuntament

El proper dijous, 31 de gener, a les 19:00 hi ha ple de l'ajuntament. Com sempre, a la sala de plens i, com sempre, és públic i esteu tots i totes convidats i convidades a assistir-hi. Al final del ple s'obre el torn de prec i preguntes per part del públic assistent. El ple també es retransmet per ràdio Pallejà.L'ordre del dia és el següent:


  1. Aprovació, si escau dels esborranys de les actes de les sessions extraordinària de 29/10/2012 i ordinària de 29/11/2012
  2. Presa en consideració de la renúncia al càrrec del regidor electe del sr. Josep Simó Llop i Canals pertanyent al grup municipal de CiU
  3. Aporovar, si escau, la formalitzaciódel conveni entre la Generalitat, mitjançant el departament d’ensenyament, i l’ajuntament de Pallejà per al sosteniment del funcionament de centres eductius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-2012.
  4. Aprovar, si escau, la pròrroga del Pla d’Igualtat de Gèner (2009-2012) fins a l’any 2014.
  5. Estimar parcialment, si escau, les al·legacions presentadrs i aprovar definitivament l’Ordenança municipal regulardora de la instal·lació de terrasses annexes als establiments del sector d’hosteleria i/o restauració al municipi de Pallejà.
  6. Moció per a la declaració de l’any 2013 com “Any del riu Llobregat”
  7. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia 1144/2012, 1210/2012, 1212/2012 per portar a terme el “pla de millora del Servei Local d’Ocupació de Pallejà, 2012-2013”
  8. Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia dels mesos de novembre i desembre de 2012.
  9. Precs i preguntes

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada