Dos anys d'EP

Entesa per Pallejà va assolir l'alcaldia el juny de 2007 i dos anys de treball, fins que l'alcalde actual la va fer fora del govern, va complir amb els compromisos adquirits amb el soci de govern i amb els ciutadans de Pallejà portant a la fi més del 80 % del nostre programa concretant els grans objectius planejats.

Amb Entesa per Pallejà els seus èxits, els nostres èxits, s'han notat de manera clara. Sense que l'Entesa governés no hagués estat possible que la sensació que el poble governa arribi a totes les llars. Però tot això s'ha de concretar en accions clares i contrastables, clarament diferenciables amb altres grups polítics, mentre que els altres parlen la gent de l'Entesa hem estat capaços de transformar un model social al poble.

A continuació mostrem una relació dels temes que ja podem dir que han sigut fruït del treball i la dedicació de tots nosaltres.

Sense l'Entesa per Pallejà al govern ho hagués estat possible: 


A l'Ajuntament

 • Baixar els sous un 22 % de tots els polítics, excepte de l'oposició. 
 • Congelar el sou de tots els polítics, sense excepció, en els anys 2008 i 2009 
 • Eliminar els càrrecs de confiança. 
 • Transparència de totes les dades que ha fet que l'antic alcalde hagi de dimitir en tenir aquest equip de govern informació sobre la utilització indeguda de fons municipals. 
 • Normalització dels contractes del personal adscrit a l'ajuntament. 
 • Convocatòries de places públiques i transparents. 
 • Ampliació de la Plantilla de l'ajuntament: 9 policies amb la incorporació de 2 dones, 5 peons de la brigada municipal, auxiliars administratius. 
 • Contractació de 10 peons amb contractes rotatoris cada 4 mesos 
 • Reducció de les despeses realitzades per la contractació d'empreses que donen serveis a l'ajuntament, com a exemple podem dir que la poda d'aquest any s'ha realitzat en majoria pels treballadors municipals el que ha significat una reducció important de les despeses. 
 • Ens vàrem obrim a actes comarcals, noves relacions amb nous objectius. 
 • Contractació d’assegurances als locals municipals. 
Governació
 • Modificació de l'ordenança per evitar l'aparcament de camions al municipi de Pallejà. 
 • Augment del pas d’autobusos per la nit i increment de la seva puntualitat 
 • Noves polítiques de seguretat d’acord amb el cos de mossos d’esquadra 
 • Realitzar les gestions perquè les multes repercuteixin en el municipi, fins ara l'import s'ingressava exclusivament en tràfic. 
 • Tancar la benzinera a la nit perquè els sorolls no molestessin als veïns. 
 • Conveni de seguretat amb els mossos d’esquadra. 
 • Campanya concienciació cívica de tinença de gossos. 
 • Negociació i obtenció del tancament de la benzinera que està a prop dels veïns. 
Serveis Socials:
 • Mes serveis per a la gent gran.
 • Amb l'estalvi realitzat per la reducció salarial dels polítics es va poder realitzar la contractació de 4 persones per atendre a les persona majors, en aquests moments 85 famílies ja es poden acollir a aquest programa.
 • Nous ordinadors en el Casal de la Gent Gran
 • Avant projecte i modificació de qualificació per a la construcció d’un centre Integral per a la gent gran:
 • Residència
 • Centre de Dia
 • Casal de la gent gran
 • Una guia d’acollida a Pallejà.
 • Wifi al centre cívic de Fontpineda perquè tots els usuaris es puguin connectar a Internet en el local municipal.
 • Connexió per Wifi a tots els locals municipals
Educació
 • Una nova escola-bressol amb personal contractat per l'Ajuntament.
 • Previsió d'una nova escola-bressol a la Ronda Santa Eulàlia.
 • Cessió de terrenys per un nou IES a Pallejà. Un nou Institut en els terrenys on estan situats els barracons de les obres del soterrament del tren. No oblidem que l'anterior va haver de venir precedit d'una gran mobilització veïnal. En aquest cas la gestió municipal farà que aquest centre s'utilitzi com a espai temporal de l'Àngel Guimerà quan es realitzin les obres d'ampliació de la nova escola.
 • Remodelació i ampliació de l’Àngel Guimerà.
 • Cessió de terrenys per a una nova escola de primària amb dues línies.
 • Pagament dels llibres de text a les escoles publiques de primària.
 • Ampliació del col·legi de la Garalda (negociació confirmada el 2008)
 • Inversió d'aproximadament 60.000 € per a les cuines dels centres escolars Àngel Guimerà i Jacint Verdaguer.
 • Previsió d'una inversió important per dotar a l'AMPA de la Garalda d'un aula informàtica. El nou govern no la va realitzar.
Urbanisme
 • Projecte de remodelació del tanatori i creació en el cementiri d'un espai multiconfesional per a la realització de cerimònies per més de 100 persones.
 • Inversió de la subvenció obtinguda del Ministerio de Fomento (600.000€) el maig de 2008, per a la remodelació de l’antiga carretera , tram de Prat de la Riba des de C/ Església a C/ Joan Maragall.
 • Modificació del projecte de Can Seix, d'aquesta forma vàrem complir el nostre compromís de fer desaparèixer les casa unifamiliars aïllades i vàrem augmentar els pisos de protecció oficial i els espais comuns per sobre de les zones enjardinades privades.
 • Execució de les obres de la Sala Pal·ladius que va ser inaugurada abans de la seva finalització per part del govern anterior.
 • Obres del vial de Fontpineda amb accessos per a vianants i millora de la prevenció d’accidents de motos.
 • Finalització de les obres d’urbanització del soterrament del tren.
 • Millora dels parcs infantils.
 • Millora dels jardins a Pallejà
 • Fer un nou pla de mobilitat que ha permès més de 890 aparcaments per a vehicles, espais per a càrrega i descàrrega, on puguin aparcar discapacitats i aparcament per a motos.
 • Projecte d'un nou pla de mobilitat que contemplarà en un breu termini la rendibilitat d'espais des de Prat de la Riba i Avinguda de la Generalitat fins a la muntanya de més de 260 aparcaments.
 • Instal·lació del primer semàfor per a invidents en l'encreuament Riera Boter, aquest semàfor facilita l'accés a l'IES per uns dels espais més transitats.
 • Projecte de connexió amb la A-2 per als vehicles que venen de Sant Andreu de la Barca i Fontpineda.
Medi ambient
 • Creació del Consell municipal de medi ambient
 • Instauració del dia de l'arbre amb la plantació de més de 200 alzines a la font de la Teula. Realització de tal esdeveniment amb la col·laboració de nens que realitzen la plantació al costat dels seus pares.
 • Recuperació de l'entorn de Font del “Carinyo” i de la Magina.
 • Noves papereres per excrements de gossos.
 • Nova concessió de recollida d’escombraries
  • Tots els dies de la setmana.
  • Nous contenidors a tot el municipi i aparició del contenidor groc per a envasos.
  • Augment de la neteja viària.
  • 15 contenidors soterrats com a experiència a diferents indrets del municipi.
  • La mateixa empresa realitzarà el servei al nucli de Pallejà que al barri de Fontpineda.
 • Seguiment del servei per mitjà de personal especialitzat.
 • Control de les colònies de gats.
 • Un pla d’estalvi d’aigua adequat a les necessitats.
 • Conveni per a la seguretat contra incendis amb Corbera.
Comerç
 • Campanya de colecció de cromos per a revitalitzar el comerç.
 • Guia urbana de Pallejà a Internet.
 • Pla de revitalizació del comerç..
 • Projecte de remodelació del mercat municipal.
Serveis Municipals
 • Implantació d'un model d'organització municipal que facilita més i millor servei a la ciutadania.
 • Punt d’informació cadastral a l’ajuntament
Dona i cooperació
 • Creació de la regidoria de la dona i cooperació.
 • Creació del Consell Municipal de la dona.
 • Tallers de dones
  • Automaquillatge
  • Equilibri cossmen
  • El despertar dels 5 sentits
Hisenda
 • Un nou model de gestió municipal per rentabilitzar el diner públic
 • Augment de les subvencions : PUOSC, Xarxa, vertebradotas,
Habitatge

 • Realització de 31 habitatges protegits i sorteig públic, obert i transparent.
 • Finalització de les obres dels pisos de lloguer per a joves menors de 35 anys, modificació dels barems econòmics per facilitar l'accés a joves amb menor capacitat adquisitiva i assumir les despeses de comptadors d'aigua i de llum per abaratir costos dels joves.
 • Creació de l'Oficina de l'habitatge.
 • Signatura d'un conveni amb els propietaris de Maderas Dachs on el 50 % es dedicarà pisos de protecció oficial (70 pisos) en les diferents modalitats. Aquesta experiència és nova a la comarca per la consecució de gran quantitat de pisos de protecció oficial i l'aprofitament d'una zona com a jardí públic

Sanitat

 • Contractació del 5é metge.
 • Ampliació d’hores de pediatria amb un pediatra més.
 • Una ambulància les 24 hores Pallejà
 • Participació en la creació del Consorci de Salut del Baix Llobregat Nord amb l’objectiu d’aconseguir un nou Hospital a Martorell.

Esports

 • Realització dels nous vestuaris del camp de futbol.
 • Instal·lació de la gespa artificial en el camp de futbol amb la incorporació d'un dipòsit per a l'aprofitament de les aigües pluvials, instal·lació de marcador electrònic, ampliació de les graderies i incorporació de seients, visera en les mateixes, pintat i construcció d'accés per a discapacitats
 • Projecte d'ampliació de la piscina municipal.
 • Arribada de la penúltima etapa de la Volta a Catalunya y Sortida de l'última amb recorregut Pallejà – Barcelona. Volta Ciclista a Catalunya sense cost per l’ajuntament. El conveni amb la Federació de ciclisme té un cost de 42.000 € i les empreses han subvencionat la quantitat de 61.900 €.
 • El proper Campionat de Cataluña de los 10.000 metres es realità el juliol de 2009 coincidint amb la Festa Major.

Joventut

 • Nous ordinadors al Jovespai.
 • Programa Rula-t’ho bé dins del pla de drogodependències.
 • Programa d'agents de salud juvenil.

Cultura

 • Gran increment de les activitats culturals al poble.
 • Creació d’un espai de participació per a l’organització de la Festa Major.
 • Suport als artistes locals.
 • Consolidació del Carnestoltes.
 • Recuperació de la festa “dels tres Tombs”.
 • Primera Fira d'Abril.
 • Aparició de Pallejazz.
 • Dinamització de la fira de Pallejà. Ara sí que era una fira de tots.
 • Un parc de Nadal per a nens.
 • Augment de les activitats infantils.
 • Activitats a l’agost per tots.
 • Biblioteca oberta per vacances .
 • Més activitats obrint un nou concepte de cultura per a tots.
 • Concerts de gran nivell.
 • Creació del grup intergeneracional de la gent gran i infants.

Promoció Econòmica
 • Presència a les demandes de los treballadors de Plastal i suport par aquells que es quedaven sense feina a la comarca.
 • Més cursos de Formació ocupacional per aturats
 • Noves relacions amb el teixit empresarial i nova política de relació amb els empresaris i comerciants.