dilluns, 28 de febrer de 2011

Uns sí, altres no

Entesa per Pallejà ha demanat la sala d'actes del Castell amb l'objectiu de celebrar la presentació del candidat de l'Entesa per a les properes eleccions municipals, José Antonio Rubio. La sala s'ha demanat per al diumenge 27 de març.
La sorpresa és la contestació de l'alcalde el Sr. Ismael:

No es pot cedir la sala d'actes del Castell en diumenge per què aquest roman tancat.

No hem d'ablidar que el diumenge 20 de febrer, l'ajuntament va cedir a CiU la sala Pal·ladius, equipament de titularitat municiapl que també, normalment, roman tancada els diumenges. Fins i tot, ha arribat a la Entesa el rumor que la brigada municipal va treballar per arranjar la sala (la Entesa creu que això és tant irregular que espera que no sigui cert).

A més, altres entitats del municipi també fan servir el Castell en diumenge per a veure partits de fútbol o fer altre tipus d'acte.

Per què l'Entesa per Pallejà no pot fer-ho? de què tenen por? Hi ha tractes diferents per a les diverses entitats de Pallejà?

dimarts, 22 de febrer de 2011

José Antonio Rubio a Radio Pallejà

Aquest dissabte 27 de febrer a les 12:00 hores, José Antonio Rubio intervendrà a Radio Pallejà.

Radio Pallejà emet al 107.8 FM del dial.

dilluns, 21 de febrer de 2011

José Antonio Rubió intervindrà a l'Apeu de carrer

El proper 26 de febrer, al Campus Nord de la Univeristat Politécnica, ICV-EUiA-EPM celebra la convenció programàtica nacional "A peu de carrer" per definir i aprovar el programa per a les eleccions municipals del maig de 2011.


Al mateix assistirà una delegació de l'Entesa per Pallejà i José Antonio Rubio, com a president de les Enteses de Progés Municipal, intervendrà com a un dels oradors de la cloenda juntament amb Joan Herrera.

divendres, 18 de febrer de 2011

Mes acomiadaments a l'ajuntament

El proper 21 de febre hi ha ple extraordinari amb el següent ordre del dia:
  1. Aprovar, si escau, el Text refós de la Modificació Puntual del Pla Especial dins de la UA-1 del terme municipal de Pallejà Sector Camps d’en Ricart, de data gener 2011.
  2. Aprovar, si escau, el Text refós de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità de la UA-1 del terme municipal de Pallejà Sector Camps d’en Ricart, de data gener 2011.
  3. Ratificar, si escau, l’acord adoptat, en data 16 de desembre de 2010, per l’Assemblea de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona sobre la dissolució d’aquesta Mancomunitat.
  4. Aprovar inicialment, si escau, en compliment del Pla de Sanejament Econòmic Financer per als exercicis 2010 a 2013, la modificació de la plantilla municipal que té per objecte la supressió, per amortització, de diverses places.
A l'últim punt es debratrà l'acomiadament de més personal de l'ajuntamet. Què fara aquest equip de govern, subcontractarà a alguna empresa de fora el treball que feiens els acomiadats? o, simplement, deixarà de donar el servei?

Una ùltima qüestió. Es retrasmetirà el ple per Radio Pallejà o, com el ple de gener, no es farà? de què tenen por?

dimarts, 15 de febrer de 2011

Cap a on anem?

Portem setmanes escoltant a moltes persones que ens traslladen les queixes sobre l’actuació del bipartit entre CiU i PSC i la seva forma d’abordar la crisi econòmica general, cada vegada es consolida més un model basat en termes exclusivament econòmics deixant de banda les necessitats dels serveis.

dijous, 10 de febrer de 2011

Pallejà es queda sense nou institut

L'any 2008, amb Entesa per Pallejà al govern i José Antonio Rubio com alcalde, es van començar les gestions per a la construcció d'un nou institut a Pallejà. Fins i tot, l'ajuntament presidit per José Antonio Rubio va realitzar la cessió a la Generalitat dels terrenys on es constuirïa el nou institut.
Amb la trïció de CiU que va fer fora a l'Entesa del equip de govern, aquest projecte es va paralitzar per la inoperància de CiU i els seus socis. 
Actualment, Entesa per Pallejà ha conegut que Sta. Coloma de Cervelló començarà el nou curs amb un nou institut. Per tant, Pallejà es queda sense.

dimarts, 8 de febrer de 2011

Falta d'assitència

Avui s'ha celebrat a Ciments Molins la reunió periòdica del pla de sostenibilitat mediambiental de Ciments Molins. De prop de les 20 persones presents no hi havia cap representant de l'equip de govern de Pallejà. Totes les presents eren de Sant Vicenç (ajuntament i diferents associacions mediambientals), excepte tres.

No cal dir que des de l'ajuntament tampoc s'ha informat d'aquesta reunió de control ambiental de la cimentera a la Comisió de Medi Ambient de Pallejà.

Manca de voluntat

dissabte, 5 de febrer de 2011

presupuestos 2011

Nadie entiende como en la situación de crisis actual CiU y PSC aprueban sacar 30.000 € de ayudas a familias sin recursos y poner en publicidad y propaganda, pero ellos lo hacen amparados en su mayoría, en un acuerdo de hace tiempo para evitar políticas para los que más lo necesitan, cualquier excusa es válida para aquellos que defienden que todo vale en política.

Las mentiras de CiU con la deuda.

Después de revisar uno por uno los conceptos de las facturas por un valor de más de 640.000 € que CiU decía que habíamos escondido nos hemos dado cuenta de: Más de la mitad de las facturas que tienen fecha en el expediente son a partir de que els Sr. Álvarez fuera Alcalde, es decir julio de 2009, en el resto no nos han facilitado la fecha.

¿Cómo es posible que hayamos escondido facturas de gastos que el equipo de CiU pidiera y llegan cuando nosotros no estamos en el equipo de gobierno? ¿Cómo podemos esconder facturas de concejalías que dependían de CiU? ¿No sabían lo que pedían? ¿O las escondían ellos de forma premeditada? ¿Cómo se pueden esconder facturas que pasan de forma sistemática por la Junta de Gobierno Local en la que estaban los concejales de CiU? Sr. Álvarez incluído. ¿No habrán sido capaces de generar facturas en el 2010 y pasarlas en el presupuesto de 2009? 

 Un breve resumen de las facturas: 
  • Facturas pendientes del Alcalde Sr. Álvarez de Julio a Diciembre de 2009: 327.231 € (entre otras iluminación y limpieza del pueblo), cuando la Entesa per Pallejà estaba fuera del equipo de gobierno.
  • Facturas pendientes de las concejalías del equipo de CiU: 147.055 €.
  • Facturas pendientes del gobierno de coalición: 168.118 €.


Siguen sin explicar que la deuda de 3 millones de € viene de la Sala Pal·ladius de2006, que con la Entesa per Pallejà se estaba trabajando en ella para amortizarla a plazos y que el gobierno de CiU ha concentrado en un solo año.

Entretanto están haciendo recortes sociales, despiden a personas que llevan más de 14 años dando clases a personas mayores, ya querían antes que lo hiciéramos nosotros. Reducen las horas dedicadas al cuidado de la tercera edad. 

Existe un colapso total en el aparato político del Ayuntamiento que paraliza todas las actividades. 

Anulan programas como los de la vivienda pública por orientación del PSC, tal como dijo su portavoz en el pleno. Con el voto del PSC se niegan a crear una comisión de control urbanístico para que se aclaren responsabilidades pasadas y futuras y se fomente la transparencia. Hablan sobre el mercado municipal, del que ya teníamos un proyecto que se debe exponer a concurso público y sin hacerlo dicen tener la empresa que lo realizará. ¿No han empezado el concurso y conocen la empresa? Este es el gobierno del bipartito entre CiU y PSC que impidió tratar a todos por igual, quizá era lo que más molestaba.

divendres, 4 de febrer de 2011

El paro sube en Pallejà

Ya sabemos que el mercado laboral no está en la mejor situación, pero cualquier ayuda siempre es bien recibida.
Este mes tenemos 785 personas sin trabajo en Pallejà, 135 más que cuando gobernaba Entesa per Pallejà.

Cada vez se nota más que las empresas que trabajan para el Ayuntamiento han dejado de contratar personas del pueblo, un ejemplo es la obra de la antigua carretera; otra circunstancia que lo facilita es que se han dejado de lado los contactos con las empresa ubicadas en Pallejà para facilitar salidas laborales para los del pueblo.

Poca experiencia, dejadez, inoperancia... la verdad es que a los parados lo único que les preocupa es que tienen menos posibilidades de encontrar trabajo.